• En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling.

 • Utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling.

 • Malmö högskolas utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar som samhället står inför.

 • Malmö högskola ska stimulera till livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle.

 • Malmö högskolas utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera frågeställningar och bidra till hållbara lösningar.

 • Malmö högskola ska aktivt arbeta för en värdedriven och en kvalitetsdrivande kultur.

 • Malmö högskola ska arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling.

Tidslinjen

Klicka på punkterna för att läsa om viktiga steg i processen

 1. Beslut fattades
 2. Start av projektet strategi2020
 3. Uppstart och förankring i chefsgruppen
 4. Första mötet i processledningsgruppen
 5. Första Rektor i Orkanen om Strategi 2020
 6. Första workshop i arbetsgruppen
 7. Första mötet i styrgruppen
 8. Storföreläsning och genomgång av kulturstudien, Baretts Value Center
 9. Förankring av visionsutkast och strategisk plattform i styrgruppen
 10. Utkast 1 av strategiska plattformen inför APT-möten.
 11. Dialogmöten med extern- och studentreferensgrupp.
 12. Utkast 2 av strategiska plattformen inför dialogmöten.
 13. Dialogmöten med medarbetare
 14. Sista möte med arbetsgruppen, finalisering av förslag till strategisk plattform.
 15. Central samverkan om förslag till strategisk plattform.
 16. Beslut om Malmö högskolasn nya strategiska plattform ”Strategi 2020”
 17. Intern lansering av Strategi 2020
 18. Värdegrundsarbete, inledning chefsmöte
 19. Värdegrundsarbete, inspirationsföreläsningar.
 20. Beslut om Utbildnings-, forsknings-, och samverkansstrategin samt Strategiska utvecklingsplaner.
 21. Mål Utbildnings-, forsknings-, och samverkansstrategin samt Strategiska utvecklingsplaner.
 22. Mål Strategi 2020.

Om strategi 2020

Malmö högskolas strategiska plattform
beskriver högskolans roll 2020 och vägen dit.

Plattformen innehåller övergripande mål och strategier för perioden 2013-2020 och kommer att kompletteras med detaljerade planer och uppföljningsbara mål för högskolans verksamheter. I framtagandet av den strategiska plattformen har vi utgått från förändringarna i omvärlden samt högskolans styrkor och värderingar.

2020 kombinerar vi sökandet efter ny kunskap med att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. I en alltmer globaliserad värld sker snabba och stora förändringar som innebär helt nya behov och krav. Detta kommer att få stort inflytande på hur lärosäten behöver vara och agera.

Aktuellt

Det senaste som hänt i arbetet mot 2020

 • Så ska högskolans verksamhetsstöd vässas

  Verksamhetsstödet ska de kommande åren bli bättre på att följa upp resultat och göra dem tillgängliga. Kvalitet, effektivitet och samordning lyfts fram i den nya treåriga strategiska planen för gemensamt verksamhetsstöd vid Malmö högskola. Verksamhetsstödet vid Malmö högskola ska utvecklas och anpassas i linje med den strategiska plattformen och verksamhetens strategiska utvecklingsplaner. Stödet ska bidra till att de satsningar som …

  Läs mer 4

  ”Vi måste våga se och tillåta olikheter”

  Vi måste våga se och tillåta olikheter. Det var huvudbudskapet i Starta dagenföreläsningen på temat bemötande på Nereus med Margareta Melin, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid KS. Kan du föreställa dig hur Margareta Melin ser ut? Har du också en bild över hur hon är? Kanske även en uppfattning om hennes värderingar, intressen, sexualitet, religion och musiksmak? Då har …

  Läs mer 4

  Strategiska satsningar fastställda av högskolestyrelsen

  Nu är den fastställd av högskolestyrelsen – Malmö högskolas strategi för utbildning, forskning och samverkan. Åtta teman utgör gemensamma riktmärken för hur vi ska uppnå Strategi 2020 – visionen om framtidens Malmö högskola. Sedan Strategi 2020 fastställdes i våras har arbetet med att konkretisera målbilden för att möta framtidens utmaningar och förväntningar pågått. Malmö högskolas tre beredningar för utbildning, forskning …

  Läs mer 4
 • Samverkan när den är som bäst

  I Malmö högskolas strategi, Strategi 2020, framgår det att högskolan arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt. I nära samarbete med andra aktörer ska högskolan identifiera viktiga frågeställningar och bidra till kunskap, förståelse och lösningar utifrån fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt. På Hälsa och samhälle driver man sedan vårterminen 2013 en forskarskola för yrkesverksamma inom det sociala området. Satsningen sker i samarbete med …

  Läs mer 4

  Arbetet med högskolans värdegrund igång

  Malmö högskolas värdegrund ska fungera som en kompass i det dagliga arbetet och bidra till att utveckla arbetet. Den strategiska plattformen Strategi 2020 innehåller vision, verksamhetsidé, mål och strategier samt högskolans värdegrund. Detta utgör grunden för hur högskolans verksamheter ska fortsätta att utvecklas. – Värdegrunden ska hjälpa oss att nå våra mål. Den ska också guida oss i vårt dagliga arbete …

  Läs mer 4

  Ny hemsida för Strategi 2020

  Nu lanseras den nya hemsidan för Strategi 2020. På strategi2020.mah.se finns allt som handlar om Malmö högskolas nya strategi samlat. Här finns också möjlighet till fortsatt dialog. – Då Strategi 2020 nu är avslutat som projekt och går in i en ny fas, som handlar om att genomföra den riktning som vaskats fram i strategiprocessen, ville vi samla allt som …

  Läs mer 4
 • Studenter från KS hjälper Malmö att bli en grön och hållbar stad

  Pocket parker skulle kunna vara en viktig del i Malmös strävan att bli en grön och hållbar stad. Detta kommer studenter på programmet Arkitektur, Visualisering och Kommunikation på Kultur och Samhälle fram till i sin kandidatuppsats. ­– Pocket parker kan vara ett sätt att få in grönska i den redan täta staden, där det i dagsläget är svårt att anlägga …

  Läs mer 4

  Innovation för hälsan

  Ett ”Hälsans Hus” är ett tydligt exempel på hur Strategi 2020 kan bli konkret verksamhet.  Fakulteten för hälsa och samhälle månar om att utveckla Malmö högskolas profil. Att arbeta med samhällsutmaningar och att samverka med andra aktörer är något fakulteten arbetat med under lång tid och passar väl in i Strategi 2020:s riktning och målsättning. – Vi måste leva som …

  Läs mer 4

  Strukturerat arbete på KS för att konkretisera Strategi 2020

  Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om hur arbetet med att konkretisera Strategi 2020 fortsätter runt om på högskolan.   På fakulteten för Kultur och Samhälle – där det bedrivs utbildning och forskning inom områden som exempelvis hållbar stadsutveckling, globalisering, migration, interaktiv design av produkter och tjänster samt breddad rekrytering, arbetar man strukturerat för att få fram de treåriga strategiska …

  Läs mer 4
 • Arbetet med att konkretisera Strategi 2020 går vidare

  MEDARBETARE. När året är slut kommer Malmö högskola att utifrån den strategiska plattformen Strategi 2020 ha treåriga handlingsplaner, som beskriver den väg högskolan kommer att ta för att långsiktigt klara konkurrensen i en alltmer föränderlig värld. I en artikel nyligen beskrevs arbetet med Malmö högskolas nya utbildnings-, forsknings-, och samverkansstrategi – en övergripande plan för att konkretisera prioriteringarna i Strategi 2020. Samtidigt håller nu …

  Läs mer 4

  Intensivt arbete för att konkretisera Strategi 2020

  Nu börjar Malmö högskolas nya utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi att ta form. Det tog ett och ett halvt år att ta fram Malmö högskolas nya styrdokument – Strategi 2020 och i februari i år fattade högskolestyrelsen beslut om denna nya strategiska plattform. Plattformen pekar ut riktningen för högskolan fram till 2020 med hjälp av fem övergripande strategier, som i sin …

  Läs mer 4

  ”Ett aktivt nav – för hållbar utveckling”

  Högskolan ska bedriva utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling. Det slås fast i lärosätets nya plattform, Strategi 2020, som i veckan lanserades för högskolans medarbetare. – Vi tar nu nästa steg i skapandet av ett universitet som kan möta framtidens utmaningar och förväntningar, sa Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola, på ett möte i Orkanen. Högskolans styrelse antog nyligen Strategi …

  Läs mer 4