Innovation för hälsan

Fakultet: Hälsa och samhälle

Ett ”Hälsans Hus” är ett tydligt exempel på hur Strategi 2020 kan bli konkret verksamhet. 

Fakulteten för hälsa och samhälle månar om att utveckla Malmö högskolas profil. Att arbeta med samhällsutmaningar och att samverka med andra aktörer är något fakulteten arbetat med under lång tid och passar väl in i Strategi 2020:s riktning och målsättning.

Margareta Rämgård

Margareta Rämgård

– Vi måste leva som vi lär och ha en förmåga att vara formbara och kontinuerligt hålla dialogen levande om hur vi vill utvecklas, säger Tapio Salonen, Dekan på Hälsa och Samhälle. Vi vill bli ett Malmö högskola med en tydlig profil och vi vill vara med och bryta ny mark, tillsammans med andra aktörer.

Och att bryta ny mark är något Margareta Rämgård, projektledare och huvudkoordinator för samverkan på HS, gör just nu genom att arbeta med en förstudie om fakultetens möjlighet till medverkan i ett Hälsans Hus.

– Kan vi utveckla våra lärandeprocesser med hjälp av ett alternativt synsätt på hälsa och dessutom få ut högskolans verksamhet i staden i samverkan med andra aktörer, kommer vi att ha större möjligheter att utvecklas, säger Margareta Rämgård. Hälsans Hus kommer att kunna möjliggöra just detta – att integrera utbildning närmare befolkningen, i staden.

Färdigt 2015

Huset för hälsa på Dalaplan i Malmö har fokus på prevention och ska stå färdigt för inflyttning under sommaren 2015. Fastigheten kommer att kunna rymma en rad olika verksamheter inom hälsoområdet. Fakulteten för Hälsa och samhälle är inbjuden att verka och samverka med andra aktörer i huset genom att i ett långsiktigt engagemang. Förstudien kommer att ge ett svar på om engagemanget, som bedöms stärka Malmö högskola och Hälsa och Samhälles profil, går att genomföra.

Enligt Margareta Rämgård är tanken med HS engagemang i ett Hälsans Hus att på sikt utveckla ett innovativt och mer promotivt tvärvetenskapligt synsätt på hälsa. Att se människan i ett helhetsperspektiv och ge studenterna en unik kompetens att sätta sig in i människors livsvillkor och arbeta interaktivt med alternativa hälsofrämjande processer för Malmös befolkning.

– Några av de verksamhetsidéer som finns kopplat till ett Hälsans Hus är sjuksköterskemottagning med ett hälsoförebyggande och uppföljande arbete, rådgivning i sexologi samt utvecklande av ett regionalt kunskapscentrum för deltagarbaserad handikappforskning och olika former av social och juridisk rådgivningsverksamhet för till exempel anhöriga, ungdomar och nyanlända flyktingar, berättar Margareta Rämgård.

Unik möjlighet

Rämgård är enig med Salonen om att ett engagemang i Hälsans Hus skulle vara ett bra sätt att utveckla Hälsa och Samhälles profil och dessutom ge fakulteten en unik möjlighet att bygga upp en verksamhet som ingen annan i Sverige och få i resten av världen har – ett deltagarbaserat kunskapscentrum inom många olika hälsobaserade områden.

– Jag är kulturgeograf med inriktning mot hälsa, säger Margareta Rämgård, och som sådan vet jag från mina internationella forskarkollegor som tittat mycket på framtidens lokaliseringar av hälsovård, att Hälsans Hus skulle ge oss en unik möjlighet att skapa en helt ny arena och mötesplats i staden, där studenter, lärare och forskare möts i dialog på en plats där ingen har tolkningsföreträde sedan tidigare, vilket i slutänden alltid ger ett bättre resultat.

På HS fyra institutioner pågår just nu diskussioner för att ta fram förslag på vilka verksamheter som skulle kunna rymmas i Hälsans Hus. Förstudien beräknas vara klar i oktober.

Text: Malin Malm