Fakultet: Hälsa och samhälle

Samverkan när den är som bäst

Fakultet: Hälsa och samhälle

I Malmö högskolas strategi, Strategi 2020, framgår det att högskolan arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt. I nära samarbete med andra aktörer ska högskolan identifiera viktiga frågeställningar och bidra till kunskap, förståelse och lösningar utifrån fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt. På Hälsa och samhälle driver man sedan vårterminen 2013 en forskarskola för yrkesverksamma inom det sociala området. Satsningen sker i samarbete med …

Innovation för hälsan

Fakultet: Hälsa och samhälle

Ett ”Hälsans Hus” är ett tydligt exempel på hur Strategi 2020 kan bli konkret verksamhet.  Fakulteten för hälsa och samhälle månar om att utveckla Malmö högskolas profil. Att arbeta med samhällsutmaningar och att samverka med andra aktörer är något fakulteten arbetat med under lång tid och passar väl in i Strategi 2020:s riktning och målsättning. – Vi måste leva som …