Fakultet: Kultur och samhälle

Studenter från KS hjälper Malmö att bli en grön och hållbar stad

Fakultet: Kultur och samhälle

Pocket parker skulle kunna vara en viktig del i Malmös strävan att bli en grön och hållbar stad. Detta kommer studenter på programmet Arkitektur, Visualisering och Kommunikation på Kultur och Samhälle fram till i sin kandidatuppsats. ­– Pocket parker kan vara ett sätt att få in grönska i den redan täta staden, där det i dagsläget är svårt att anlägga …

Strukturerat arbete på KS för att konkretisera Strategi 2020

Fakultet: Kultur och samhälle

Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om hur arbetet med att konkretisera Strategi 2020 fortsätter runt om på högskolan.   På fakulteten för Kultur och Samhälle – där det bedrivs utbildning och forskning inom områden som exempelvis hållbar stadsutveckling, globalisering, migration, interaktiv design av produkter och tjänster samt breddad rekrytering, arbetar man strukturerat för att få fram de treåriga strategiska …