Arkiv för oktober, 2012

Dialogträffar

Dialogträffar om strategiska plattformen i full gång

Under hela hösten 2012 kommer utkastet till den strategiska plattformen att diskuteras och utvecklas. Känns plattformen relevant och hur förhåller respektive fakultet, institution och avdelning sig till den? Finns det förbättringsområden? Arbetet genomförs i en gränsöverskridande dialog – dels genom APT-möten och dels genom dialogträffar, där rektor Stefan Bengtsson träffar alla institutioner i en dialog kring plattformen.

På dialogträffarna får deltagarna bl a arbeta i grupper och svara på fyra frågeställningar.

När alla möten är genomförda, kommer en konsekvensanalys att genomföras för att utveckla plattformen ytterligare efter de förslag och önskemål som inkommit. I januari 2013 är det tänkt att den nya övergripande strategin finns på plats.

Under 2013 påbörjas arbetet med att genomföra planen, vilket beräknas ta flera år.

Följande dialogträffar är inbokade:

15 oktober         Dialog 1 + 2 (LS)
19 oktober         Dialog 3 + 4 (BIT + Rektors kansli)
22 oktober         Dialog 5 + 6 (GF + LS)
26 oktober         Dialog 7 + 8 (OD)
31 oktober         Dialog 9 (TS)
1 november       Dialog 10 (KS)
2 november       Dialog 11 (KS)
12 november      Dialog 12 (KS)
19 november      Dialog 13 + 14 (ls + KS)
20 november      Dialog 15 (HS)
23 november      Dialog 16 (HS)
3 december       Dialog 17 (LS)
4 december       Dialog 18 (TS)
10 december     Dialog 19 + 20 (HS)
12 december     Dialog 21 + 22 (HS + LS)

Text: Malin Malm