Arkiv för december, 2012

Stort engagemang på dialogträffar

Under hela hösten har utkastet till den strategiska plattformen diskuterats och utvecklats. Arbetet har genomförts i dialogform – dels genom APT-möten och dels genom dialogträffar.

 

Rektor Stefan Bengtsson, prorektor Cecilia Christersson, projektledare Anna Holmberg och kommunikatör Malin Malm har under hela hösten varit på högskolans alla institutioner och avdelningar för att föra dialog kring Strategi 2020. Totalt har 23 dialoger genomförts och under dialogträffarna har utkastet till den strategiska plattformen diskuterats. Är plattformen relevant och hur förhåller respektive fakultet, institution och avdelning sig till den? Finns det förbättringsområden?

– Vi har varit måna om skapa en öppen process för att engagera så många medarbetare som möjligt. Vi tror att det är helt avgörande för att skapa en användbar strategisk plattform, säger projektledare Anna Holmberg.

På dialogträffarna har deltagarna fått arbeta i grupper och svara på frågeställningar. Samma frågeställningar finns på Strategi 2020:s hemsida. Här har du fram till årsskiftet möjlighet att gå in och tycka till. Även bilderna som presenterats under träffarna samt en film från en av träffarna finns inom kort på hemsidan.

– Det har varit fantastiskt att se vilket engagemang som finns bland högskolans medarbetare för att bedriva en bra verksamhet. De flesta är övertygade om att Malmö högskola har en unik roll att fylla, fortsätter Anna Holmberg.

I går, 12 december, genomfördes sista dialogen kring utkastet på plattformen, men ända fram till årsskiftet går det att komma in med synpunkter. Efter det genomförs en syntes av de förslag och önskemål som inkommit för att utveckla plattformen ytterligare, och i mitten på februari 2013 är det tänkt att den nya övergripande strategin ska vara beslutad och klar.

– Dialogerna är början till en öppen diskussion kring verksamheten och hur vi kan arbeta ännu mer gränsöverskridande, både internt och externt, säger Anna Holmberg. Under våren arbetar fakulteter, gemensam förvaltning, BIT och centrumbildningarna med att ta fram strategiska planer för sina verksamheter. Parallellt med detta påbörjas en gränsöverskridande dialog kring strategiarbetet och högskolans värdegrund.

Under hösten 2013 börjar verksamhetsplaneringen inför 2014. Den strategiska plattformen ska då ha ett tydligt avtryck i verksamhetsplanerna inför 2014.

– Dialogerna har varit mycket givande och lärorika och det har varit en förmån att få träffa så många av högskolans medarbetare, säger rektor Stefan Bengtsson. Jag vill verkligen tacka för det stora engagemang som alla visat och jag har tagit med mig både ris och ros och ser fram emot det fortsatta arbetet med att skapa morgondagens Malmö högskola.

Text: Malin Malm

Dialogträff

Under hela hösten har utkastet till den strategiska plattformen diskuterats och utvecklats. Arbetet har genomförts i dialogform – dels genom APT-möten och dels genom dialogträffar.

Rektor Stefan Bengtsson, prorektor Cecilia Christersson, projektledare Anna Holmberg och kommunikatör Malin Malm har under hela hösten varit på högskolans alla institutioner och avdelningar för att föra dialog kring Strategi 2020. Totalt har 23 dialoger genomförts och under dialogträffarna har utkastet till den strategiska plattformen diskuterats. Är plattformen relevant och hur förhåller respektive fakultet, institution och avdelning sig till den? Finns det förbättringsområden?

På dialogträffarna har deltagarna fått arbeta i grupper och svara på frågeställningar. Samma frågeställningar finns under webbenkät här på hemsidan. Här har du fram till årsskiftet möjlighet att tycka till.

Här kan du också ladda ner den presentation som använts under dialogträffarna.