Dialogträff

Under hela hösten har utkastet till den strategiska plattformen diskuterats och utvecklats. Arbetet har genomförts i dialogform – dels genom APT-möten och dels genom dialogträffar.

Rektor Stefan Bengtsson, prorektor Cecilia Christersson, projektledare Anna Holmberg och kommunikatör Malin Malm har under hela hösten varit på högskolans alla institutioner och avdelningar för att föra dialog kring Strategi 2020. Totalt har 23 dialoger genomförts och under dialogträffarna har utkastet till den strategiska plattformen diskuterats. Är plattformen relevant och hur förhåller respektive fakultet, institution och avdelning sig till den? Finns det förbättringsområden?

På dialogträffarna har deltagarna fått arbeta i grupper och svara på frågeställningar. Samma frågeställningar finns under webbenkät här på hemsidan. Här har du fram till årsskiftet möjlighet att tycka till.

Här kan du också ladda ner den presentation som använts under dialogträffarna.