Ny hemsida för Strategi 2020

Nu lanseras den nya hemsidan för Strategi 2020.

På strategi2020.mah.se finns allt som handlar om Malmö högskolas nya strategi samlat. Här finns också möjlighet till fortsatt dialog.

– Då Strategi 2020 nu är avslutat som projekt och går in i en ny fas, som handlar om att genomföra den riktning som vaskats fram i strategiprocessen, ville vi samla allt som handlar om arbetet på ett ställe och samtidigt utveckla en plattform för det fortsatta arbetet, säger Anna Holmberg, som arbetat som projektledare för Strategi 2020.

Tanken är att hemsidan ska fungera som en bas för det fortsatta arbetet, både för anställda och externa målgrupper. Det finns möjlighet att dela erfarenheter mellan högskolans olika enheter och att kontinuerligt lyfta det som händer i arbetet mot målbild 2020.

– Den nya hemsidan ska både förmedla budskapen kring Strategi 2020 och användas som ett interaktivt hjälpmedel för att föra processen framåt, säger Anna Holmberg. Vi är ju nu precis i början av en process som ska hålla på ända fram till och med 2020.

Under hösten fortsätter fakulteterna, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och kommunikationsavdelningen arbetet med att ta fram de strategiska utvecklingsplanerna för plattformens första tre år. Samtidigt arbetar de tre beredningarna med att ta fram den högskoleövergripande utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin, som också den ska omfatta plattformens tre första år. Parallellt med detta pågår arbetet med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

 Text: Malin Malm