Vad krävs för att vi ska ta oss till den önskade bilden av vår kultur?

Innan sommaren 2012 lade vi ut vår första frågeställing som ett led i den dialog som på olika sätt kom att intensifieras under höstens arbete. Många och viktiga svar, inlägg och förslag inkom som vi tog med oss in i den pågående processen.

Har ni frågor kring hur vi tagit hand om de konkreta förslag som inkommit är ni välkomna att höra av er till projektledare Anna Holmberg på anna.holmberg@mah.se eller 0722-018189.

Läs sammanställningen av de inkomna svaren här