Samverkan när den är som bäst

Fakultet: Hälsa och samhälle

I Malmö högskolas strategi, Strategi 2020, framgår det att högskolan arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt. I nära samarbete med andra aktörer ska högskolan identifiera viktiga frågeställningar och bidra till kunskap, förståelse och lösningar utifrån fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt. På Hälsa och samhälle driver man sedan vårterminen 2013 en forskarskola för yrkesverksamma inom det sociala området. Satsningen sker i samarbete med …

Studenter från KS hjälper Malmö att bli en grön och hållbar stad

Fakultet: Kultur och samhälle

Pocket parker skulle kunna vara en viktig del i Malmös strävan att bli en grön och hållbar stad. Detta kommer studenter på programmet Arkitektur, Visualisering och Kommunikation på Kultur och Samhälle fram till i sin kandidatuppsats. ­– Pocket parker kan vara ett sätt att få in grönska i den redan täta staden, där det i dagsläget är svårt att anlägga …

Innovation för hälsan

Fakultet: Hälsa och samhälle

Ett ”Hälsans Hus” är ett tydligt exempel på hur Strategi 2020 kan bli konkret verksamhet.  Fakulteten för hälsa och samhälle månar om att utveckla Malmö högskolas profil. Att arbeta med samhällsutmaningar och att samverka med andra aktörer är något fakulteten arbetat med under lång tid och passar väl in i Strategi 2020:s riktning och målsättning. – Vi måste leva som …

Strukturerat arbete på KS för att konkretisera Strategi 2020

Fakultet: Kultur och samhälle

Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om hur arbetet med att konkretisera Strategi 2020 fortsätter runt om på högskolan.   På fakulteten för Kultur och Samhälle – där det bedrivs utbildning och forskning inom områden som exempelvis hållbar stadsutveckling, globalisering, migration, interaktiv design av produkter och tjänster samt breddad rekrytering, arbetar man strukturerat för att få fram de treåriga strategiska …