Värdegrundsarbete

Ska den strategiska plattformen kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt krävs ett genomtänkt arbetssätt och ett gott arbetsklimat.

Malmö högskolas värdegrund ska fungera som en kompass i vårt dagliga arbete och bidra till att utveckla vårt arbete. Värdegrunden ska bidra till att vi vet hur vi genomför vårt arbete, hur vi bemöter varandra, studenter och samarbetspartners samt hur vi förhåller oss till vår omvärld.

I arbetet med att ta fram värdegrunden har följande underlag använts:

  • Dialogmöten Strategi 2020 (rektor, prorektor, projektledare samt kommunikatör) med alla institutioner under hösten 2012
  • Varumärkesstudie utförd av Nordic Brand, där allmänhet och studenter fick ge sin syn på Malmö högskola i augusti/september 2012
  • Kulturmätning utförd av Barretts Value Center bland högskolans medarbetare våren 2012
  • De högskoleövergripande strategierna i plattformen

Under våren 2013 startade det interna arbetet med värdegrunden med att högskolans chefer gjorde en nulägesanalys för att identifiera viktiga områden att utveckla. De tre områden som identifierats som väsentliga att arbeta vidare med är: ”Klimatet” (Arbetsklimatet), ”Delaktighet” och ”Bemötande”.

Under hösten 2013 genomfördes ett par inspirationsföreläsningar för högskolans medarbetare på temat ”Bemötande”. Tema för våren 2014 är ”Delaktighet”. Föreläsningarna ges av forskare vid Malmö högskola.

Program Starta dagen våren 2014

Läs mer om Starta dagen med Margareta Melin