Målbild 2020

Malmö högskolas målbild beskriver hur vi vill att högskolan ska vara 2020.

Högskolans målbild för 2020 är:

  • Malmö högskola är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling.
  • Malmö högskolas forskning, utbildning och innovationsverksamhet är gränsöverskridande och har stort internationellt genomslag.
  • Malmö högskolas utbildningar präglas av hög kvalitet och relevans och studenterna är väl förberedda för ett föränderligt arbetsliv.
  • Malmö högskolas studenter och medarbetare är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad.
  • Malmö högskola är en öppen, nyfiken och lärande organisation. Högskolan genomsyras av kreativitet och mångfald och vi tar gemensamt ansvar för kunskapsutveckling.

För att nå målbild 2020 arbetar Malmö högskola utifrån fem övergripande strategier. Verksamheten arbetar fram strategiska utvecklingplaner och en högskoleövergripande utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi för att konkretisera strategierna och prioritera insatser under perioden 2014-2016. I detta arbete kommer också målbilden att brytas ner i delmål på vägen till målbild 2020.

Lämna gärna en synpunkt här nedan om vilka delmål du tycker vi behöver uppnå! Kommentarerna publiceras här nedan.

Vilka delmål är viktigast för att nå vår målbild?