Nu lanseras Malmö högskolas nya strategiska plattform – Strategi 2020.

De senaste månaderna har intensivt arbete pågått för att färdigställa den nya strategiska plattformen, utifrån alla de förslag till förändringar som inkommit under processens gång. 15 februari beslutade styrelsen om Strategi 2020 – Malmö högskolas nya strategiska plattform och nu är det dags för den interna lanseringen.

 

Under nästa vecka kommer den nya strategiska plattformen att presenteras internt, under två öppna Rektor i Orkanen-möten. 13 mars i Orkanen klockan 14, och 15 mars i Aulan på HS klockan 13, diskuterar rektor, prorektor, dekaner, förvaltningschef och BIT-chef om plattformen och vad den innebär för högskolan.

Mötet i Orkanen kommer att spelas in och går att ta del av på hemsidan, www.mah.se/strategi2020, i efterhand. På hemsidan finns också den strategiska plattformen att finnas för nedladdning i sin helhet. Under nästa vecka delas också den tryckta versionen av plattformen ut i alla medarbetares postfack.

– Lanseringen av en ny strategisk plattform innebär nästa steg i skapandet av ett universitet som förmår att möta framtidens utmaningar och förväntningar, säger Stefan Bengtsson.

Den strategiska processen går nu in i en ny fas – genomförande av den strategiska plattformen. Då kommer högskolans olika enheter (fakulteter, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och Kommunikationsavdelningen) att, utifrån plattformen, arbeta fram strategiska utvecklingsplaner och beredningarna kommer att arbeta fram en högskoleövergripande utbildnings- och forskningsstrategi. Parallellt med detta kommer också ett arbete med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten att påbörjas.

– När arbetet med de strategiska utvecklingsplanerna kommer igång är det viktigt att dialogen fortsätter. Tanken är att det på olika sätt, via chefsmöten, på strategiprojektets hemsida, och via andra kanaler, ska gå att dela erfarenheter kring hur olika delar av Malmö högskola tar sig an arbetet, säger Anna Holmberg.

Under hösten kommer verksamhetsplaneringen för 2014 att göras, och då ska den strategiska plattformen ha ett tydligt avtryck i 2014 års verksamhetsplaner.

Text: Malin Malm